Ekos Tuğla

Dona Dayanım

Dona Dayanım

Dona Dayanıklılık Nedir?

Malzemenin doğa şartları ile bünyesinde barındırdığı suyun hava sıcaklıklarının etkisi ile donup çözünmesi sırasında tuğlaya uygulayacağı basınçtır. Su donduğunda hacimce genleşerek bulunduğu hacimden daha fazla yer kaplar. Tuğlanın bünyesindeki su bu şekilde donduğunda tuğlayı içerden bir basınca maruz bırakır. Dolayısıyla tuğlanın su emmesi önemlidir. Bu miktar arttıkça iç basınında miktarı da artacaktır.

Ancak malzemenin uygulama esnasında mutlak bir su emmeye sahip olması gerekir. İşte bu noktada da bu basınca mukavemet sağlayabilmek tuğlanın kırılmaya ve çatlamaya karşı göstereceği direnç önemlidir.

Şamot esaslı tuğla üretimi proses ve maliyet açısında firmalara yük bindirmekle beraber; malzemeden beklenen kalite kriterlerini sağlamak ve bunun üstünde hizmet vermek için gerekli bir yöntemdir.