Ekos Tuğla

Üretim

ÜRÜN TANIMLAMALARI

Ekos Klinker Tuğla ürünleri, pişmiş kilden imal edilmiş tuğlalardır. (pres tuğlalar, cephe ve zemin kaplama tuğlaları, terracottolar, mekanik sistem uygulamaları için Ekoton Tek Cidarlı Dış Cephe Kaplama Tuğlaları ve harpuşta, merdiven, çevre bordürü gibi diğer özel maksatlı ölçü ve şekildeki tuğlalar)

 

İÇERİK – HAMMADDE

Ekos Klinker Tuğlalar, doğada bulunan kil, kaolin, şamot, flaks ve diğer mineraller kullanılarak üretilir.

 

Killer: Genel olarak kil, tanecik büyüklüğü iki mikrondan küçük olan tanelerin çoğunlukta olduğu, ıslatıldığında plastik, pişirildiğinde sürekli sert kalan hidrate alüminyum silikat minerallerinden oluşan bir sistem olarak tanımlanabilir. Kil mineralleri temelde silika, alümina ve suyun oluşturduğu sulu silikatlardır. Ayrıca demir, alkali ve toprak alkalileri farkedilebilir derecede içerirler (Ampian, 1985).

 

Kaolen: Kaolin, kil mineralleri sınıflandırması içinde bir grup kil mineraline verilen isimdir. En önemli minerali Kaolinit (Al2Si2O5(OH)4) olan grubun diğer mineralleri dikit, nakrit ve halloisiddir. Kaolinit alüminyum hidro silikat bileşimli bir kil mineralidir. Kaolin terimi altında çeşitli jenetik modellerle oluşmuş kaolin türleri ve kaolinitik killer yer almaktadır.

 

Şamot: Şamot; refrakterik kil ve/veya diğer hammaddelerin pişirilerek ve daha sonra tekrar öğütülmesi ile elde edilen; bu sayede bünyesinde hiçbir organik madde ve tuzlar barındırmayan önceden mukavvim kalsine edilmiş bir hammadde olarak tanımlanabilir. Bu proses dışında, benzer sıcaklıklarda sinterlenmiş ve hammadde kompozisyonu benzer olan tuğla, seramik, porselen ve vitrifiye fabrikalarının fire ürünleri de şamot olarak kullanılabilir.

         

Flakslar: Seramik reçetesine flakslar, bünye pişirildiğinde sıvı oluşumunu sağlayacak sıcaklığın kontrol edilmesi amacıyla katılır. Flaks, pişirme sırasında seramik bünyenin camlaşma derecesini kontrol eder ve ürün fırından istenen camlaşma derecesinde çıkar. Böylece ürünün su emme oranı düşer, yoğunluğu, mukavemeti ve kullanım ömrü artar. Bu durum ayrıca, klinkerlik özelliği de katar.

 

Üretim

          E.K.O.S Klinker Kaplama Tuğlaları kil, şamot, ergiticiler ve diğer inorganik seramik hammaddelerinin öğütülmesi ve karıştırılarak uygun harman elde edilmesi; bu harmanın rutubetlendirilerek Vakum Preslerde kalıptan çekme yöntemiyle şekillendirilmesi, kurutma fırınlarında %1’in altında rutubete ulaşıncaya dek kurutulması; daha sonra da istenen uygun teknik şartları sağlayabilecek seramik bağı (sinterlenme sıcaklığı) oluşturacağı sıcaklık olan 1.180° C dereceye kadar pişirilmesi süreçleriyle üretilmektedir.

         

Sırsız seramikler olarak da tanımlanabilecek E.K.O.S Klinker Kaplama Tuğlaları’nın kaliteleri, üretiminde kullanılan refrakter hammaddelere, bu hammaddelerin tane boyut büyüklüklerine ve muntazam karıştırılmalarına, yüksek vakum altında şekillendirilmelerine, homojen olarak herhangi bir çatlak ve eğilmeye mahal vermeden eşit kurutulmalarına ve hammaddelerinin el verdiği en yüksek sıcaklık olan (sinterlenme derecesine 1.180° C) kadar pişirilmeleriyle elde edilmektedir.

 

E.K.O.S Klinker Kaplama Tuğlaları’nın homojen renklere sahip olabilmeleri yüksek teknoloij sayesinde pişirme atmosferinin uygunluğundan ve ürünlerin hepsinin eşit olarak ve eşit süre boyunca ısıya maruz kalmalarıyla ilgilidir.

 

E.K.O.S Klinker Kaplama Tuğlaları, refrakter bağlama killerinden üretilir. Bu killerin kullanılmasındaki amaç, yüksek sıcaklıkta pişen hammaddeler olması ve içeriklerine şamot hammaddesinin katılmasıdır. Bu durum, bazı avantajlar sağlar.

 

FİZİKSEL& KİMYASAL ÖZELLİKLER

Teknik Sınıflandırma ve Kimyasal Özellik

Ekos Klinker Tuğlalar ateş killeri ve şamot karışımı ile üretildikleri ve yüksek sıcaklıklarda sinterlendikleri için, sömi-silika ateş tuğlası sınıfına girer. Sömi- silika ateş tuğlaları düşük miktarda alkaliler ve diğer impuriteler ile % 18-25 Al2O3 ve %72-80 SiO2 içerir.

 

Genel Özellikler

Mükemmel yükte taşıma dayanımı, yüksek sıcaklıklarda hacim kararlılığı ve çekme direncine sahiptir. Ayrıca göreceli düşük su emme oranı ve kompozit yapısı sayesinde dona mukavemet gösterir.

Diğer yandan çıkılan sıcaklıklar, hammaddelerin bünyesinde doğal olarak bulunan çözülebilir tuzları dekompoze eder (bozar ve ayrıştırır) ve böylelikle tuğlaların uygulandıkları yerde üründen kaynaklı çiçeklenme, beyazlanma görülmesi mümkün olmaz.

Pişmiş kilden imal tuğlalar ve kaplama plakaları yoğun, ağır, sert ve aşındırıcıdır. Kimyasal olarak hareketsizdir.

 

Ürünlerin fiziksel özellikleri, kendilerine ait test raporlarında verilmiştir.

 

E.K.O.S KLİNKER KAPLAMA TUĞLALARI’NIN ÖZELLİKLERİ

 

E.K.O.S Klinker Kaplama Tuğlaları Yüksek Sıcaklıkta Pişirilir ve Klinkerdir.

Refrakter killeri ve şamot kullanılarak üretilen şamot esaslı ürünlerimiz 1.180° C ile pişirildikleri, düşük su emme ve yüksek basınca mukavemetlerinden dolayı klinker özelliğine sahiptir.

 

E.K.O.S Klinker Kaplama Tuğlalarının Renkleri Solmaz.

Üretim