Ekos Tuğla

Teknik Bilgi

Neden Tuğla?

İlk tuğla kullanımının insanlık tarihi kadar eskilere dayandığını söyleyebiliriz. M.Ö. 2500 yıllarına dayanan tarihi ve bu ürünlerin günümüze kadar ulaşmış olması bizlere tuğlanın sağlamlığı ve sağlıklı oluşu hakkında epey bilgi vermektedir. Almanya'nın kuzeyinde, soğuk iklim koşullarında 250 yıllık tuğla ve kiremitler hala işlevli bir şekilde kullanılmaktadır. Pişmiş tuğlanın endüstriyel anla...

Neden Ekos Klinker Tuğla?

Ekos Klinker Tuğla ürünleri, şamot esaslı ateş tuğlası üretimi yapan A.T.S. Ateş Tuğla Sanayi tesislerinde üretilmektedir. Bu üretim tekniğinin klinker tuğlada uygulanmasından dolayı Türkiye’de eşsiz ve tektir. Şamot esaslı ateş tuğlası, refrakterik killerin önceden kalsine edilmiş şamot hammaddesiyle karıştırılıp, normal tuğla ve kiremitlerden çok daha yüksek sıcaklıklarda sinterlenmesiyle ür...

Şamot Nedir, Neden Önemlidir?

Şamot Nedir? Şamot; refrakterik kil ve/veya diğer hammaddelerin pişirilerek ve daha sonra tekrar öğütülmesi ile elde edilen; bu sayede bünyesinde hiçbir organik madde ve tuzlar barındırmayan önceden mukavvim kalsine edilmiş bir hammadde olarak tanımlanabilir. Şamot Tuğlaya Ne Katar? Farklı boyutlarda sınıflandırılan Şamot tanelerinin tuğla bünyesinde kullanılması bünyeyi kompozit malzeme hal...

Dona Dayanım

Dona Dayanıklılık Nedir? Malzemenin doğa şartları ile bünyesinde barındırdığı suyun hava sıcaklıklarının etkisi ile donup çözünmesi sırasında tuğlaya uygulayacağı basınçtır. Su donduğunda hacimce genleşerek bulunduğu hacimden daha fazla yer kaplar. Tuğlanın bünyesindeki su bu şekilde donduğunda tuğlayı içerden bir basınca maruz bırakır. Dolayısıyla tuğlanın su emmesi önemlidir. Bu miktar arttı...

Beyazlanma

Beyazlanma – Çiçeklenme (Efflorescence) Nedir? Tuğlada beyazlama olarak adlandırdığımız olay; tuğlanın içinde bulunan çözülebilir tuzların su ile temasa geçtiğinde çözülmesi ve tuğlanın kuruması esnasında suyun tuzları tuğlanın yüzeyine taşıması olayıdır. Peki Bu Tuzlar Tuğlanın İçine Nereden Gelirler? Tuğla bu tuzları iki şekilde bünyesinde bulundurabilir. 1) Eğer tuğlanın uygulaması esnas...