Ekos Брик

Явный текст согласия

ATS Ateş Tuğla San. Tic. Ltd. Şti..olarak kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine önem verildiği ve 6698 sayılı yasa kapsamındaki hakların ve kişisel verilerin, iş başvurusu esnasında paylaştığım bilgilerin, şirketin veri işleme prosedürü gereği işlendiğini ve güvenliğin de şirket tarafından sağlandığı hakkında tarafıma detaylı bilgi verilmiştir.   Bunun gereği olarak, 6698 sayılı KVKK gereği, yasal haklarım ve verdiğim bilgilerin yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi hali hariç olmak üzere toplanan ve işlenen kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmayacağı hususunda da bilgilendirildim.

ATS Ateş Tuğla San. Tic. Ltd. Şti.’ye hitaben yapmış olduğum işbu iş başvurusunun kalite standartlarının yükseltilmesi amacıyla yetkili personeller tarafından dikkate ve değerlendirmeye alındığını, işbu başvuru formunda mevcut tüm bilgilerin tarafımdan açık rızam ile verildiğini ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan kişisel verilerimin ATS Ateş Tuğla San. Tic. Ltd. Şti.tarafından yürürlükteki mevzuata uygun olarak işlendiğini, korunduğunu ve belirlenen süre sonunda imha edileceğini biliyorum.  İşbu form ile bildirdiğim tüm bilgileri kendi rızam ile verdim, yasal anlamda işlenmesine muvafakat ediyorum.”

İsim Soyisim: ………………………………….

İmza:            ………………………………….